Animals Polska

Odpowiedzialność za wady zakupionych rybek

rękojmia na rybki

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek kupić rybkę, które szybko okazała się chora? W takim przypadku zwierzę zazwyczaj szybko umiera lub, co gorsza, zaraża inne zwierzęta w akwarium, ale co z odpowiedzialnością sprzedawcy w takim przypadku? W tym artykule dowiesz się jakie prawa przysługują Ci jako konsumentowi oraz w jaki sposób możesz domagać się zadośćuczynienia.

Co mówi o tym prawo?

Artykuł 8 UPK. mówi, że po stronie sprzedawcy stoi obowiązek do poinformowania konsumenta o wszystkich cechach zwierzęcia tj. cechy gatunku, cechach indywidualnych i stanie zdrowia, czyli wszystkich wadach. Sprzedający ma również obowiązek poinformowania kupującego o uprawnieniach wynikających z rękojmi. Dostając takie informację (na piśmie lub ustnie) akceptujemy je poprzez dokonanie zakupu i nie mamy możliwości odwołania się od nich w przypadku reklamacji. Co jeśli już po zakupie odkryjemy wady, o których sprzedawca nas nie poinformował? Cała odpowiedzialność leży po stronie przedsiębiorcy, a my możemy złożyć wobec niego żądania wynikające z rękojmi. Należy pamiętać, że mamy na to rok czasu od momentu zauważenia wady.

Za wadę fizyczną w przypadku zwierząt uznawane są różne choroby wymagające kosztownego leczenia lub uśpienia, bezpłodność, brak słuchu lub wzroku. Ważną kwestią jest też to, że zwierzę, w tym rybki, zgodnie z ustawą o ochronie praw zwierząt nie jest rzeczą, ale jest postrzegane jako towar z punktu widzenia prawa cywilnego.

Czym jest rękojmia?

Zanim rozpoczniemy jakiekolwiek działania powinniśmy się dowiedzieć czym jest rękojmia i na jakich zasadach działa. Według słownika Języka Polskiego PWN rękojmia jest to:

1. «poręczenie, zagwarantowanie czegoś; też: zapewnienie o czymś, przyrzeczenie czegoś»

2. «odpowiedzialność majątkowa sprzedawcy lub wykonawcy za wady rzeczy stanowiącej przedmiot transakcji»

3. «kwota pieniężna składana przez osobę przystępującą do przetargu»

Rękojmią są objęte wszystkie towary konsumpcyjne, a sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji jeśli wprost nie wynika to z przepisów. Należy pamiętać, że aby reklamacja taka została przyjęta musimy posiadać dowód zakupu np. w postaci paragonu.

Co możemy uzyskać?

W przypadku choroby zwierzęcia mamy prawo złożyć do sprzedającego żądanie wymiany towaru lub obniżenia jego ceny. Składając reklamacje możemy żądać również rozwiązania umowy ale tylko w przypadku jeśli ujawnione wady są na tyle duże, że doprowadziły np. do śmierci zwierzęcia. Należy również pamiętać, że jeśli ponieśliśmy większe straty niż śmierć zakupionego towaru (np. zarażenie i/lub śmierć innych zwierząt przebywających w akwarium) mamy prawo zwrócić się do sprzedawcy z roszczeniem o naprawnienie szkody.

Odpowiedzialność za wady rybek zawsze stoi po stronie sprzedawcy i to on powinien dopilnować aby informacje o wszelkich cechach towaru, w tym o jego wadach, były przekazane kupującemu w sposób jasny i czytelny. Jako konsumenci powinniśmy znać nasze prawa oraz domagać się zadośćuczynienia w sytuacjach ich łamania, bo inaczej przedsiębiorcy będą czuć się bezkarni. Niestety w większości przypadków, szczególnie w sklepach zoologicznych sprzedawca będzie uciekał od odpowiedzialności i próbował zrzucić winę na kupującego zarzucając mu np. niezapewnienie zwierzęciu optymalnych warunków ale nadal będzie miał obowiązek przyjęcia oraz rozpatrzenia naszej reklamacji.

Exit mobile version