Odpowiedzialność za wady zakupionych rybek

rękojmia na rybki

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek kupić rybkę, które szybko okazała się chora? W takim przypadku zwierzę zazwyczaj szybko umiera lub, co gorsza, zaraża inne zwierzęta w akwarium, ale co z odpowiedzialnością sprzedawcy w takim przypadku? W tym artykule dowiesz się jakie prawa przysługują Ci jako konsumentowi oraz w jaki sposób możesz domagać się zadośćuczynienia.

Co mówi o tym prawo?

Artykuł 8 UPK. mówi, że po stronie sprzedawcy stoi obowiązek do poinformowania konsumenta o wszystkich cechach zwierzęcia tj. cechy gatunku, cechach indywidualnych i stanie zdrowia, czyli wszystkich wadach. Sprzedający ma również obowiązek poinformowania kupującego o uprawnieniach wynikających z rękojmi. Dostając takie informację (na piśmie lub ustnie) akceptujemy je poprzez dokonanie zakupu i nie mamy możliwości odwołania się od nich w przypadku reklamacji. Co jeśli już po zakupie odkryjemy wady, o których sprzedawca nas nie poinformował? Cała odpowiedzialność leży po stronie przedsiębiorcy, a my możemy złożyć wobec niego żądania wynikające z rękojmi. Należy pamiętać, że mamy na to rok czasu od momentu zauważenia wady.

Za wadę fizyczną w przypadku zwierząt uznawane są różne choroby wymagające kosztownego leczenia lub uśpienia, bezpłodność, brak słuchu lub wzroku. Ważną kwestią jest też to, że zwierzę, w tym rybki, zgodnie z ustawą o ochronie praw zwierząt nie jest rzeczą, ale jest postrzegane jako towar z punktu widzenia prawa cywilnego.

Mówiąc wprost, jeżeli dany sprzedawca sprzeda ci wadliwy produkt, to po jego stronie leży obowiązek naprawienia wady.

Instrument ten, co oczywiste, ma zastosowanie przede wszystkim przy umowach sprzedaży. Rękojmia może jednak zostać zastosowana również w innych stosunkach prawnych. Wszelkie zasady dotyczące rękojmi reguluje Kodeks cywilny, a dokładnie jego artykuły 556-576.

Możemy przeczytać w artykule: https://magazynprzedsiebiorcy.pl/rekojmia

Czym jest rękojmia?

Zanim rozpoczniemy jakiekolwiek działania powinniśmy się dowiedzieć czym jest rękojmia i na jakich zasadach działa. Według słownika Języka Polskiego PWN rękojmia jest to:

Przeczytaj również:  Jak pozbyć się glonów z akwarium?

1. «poręczenie, zagwarantowanie czegoś; też: zapewnienie o czymś, przyrzeczenie czegoś»

2. «odpowiedzialność majątkowa sprzedawcy lub wykonawcy za wady rzeczy stanowiącej przedmiot transakcji»

3. «kwota pieniężna składana przez osobę przystępującą do przetargu»

Rękojmią są objęte wszystkie towary konsumpcyjne, a sprzedawca nie może odmówić przyjęcia reklamacji jeśli wprost nie wynika to z przepisów. Należy pamiętać, że aby reklamacja taka została przyjęta musimy posiadać dowód zakupu np. w postaci paragonu.

Co możemy uzyskać?

W przypadku choroby zwierzęcia mamy prawo złożyć do sprzedającego żądanie wymiany towaru lub obniżenia jego ceny. Składając reklamacje możemy żądać również rozwiązania umowy ale tylko w przypadku jeśli ujawnione wady są na tyle duże, że doprowadziły np. do śmierci zwierzęcia. Należy również pamiętać, że jeśli ponieśliśmy większe straty niż śmierć zakupionego towaru (np. zarażenie i/lub śmierć innych zwierząt przebywających w akwarium) mamy prawo zwrócić się do sprzedawcy z roszczeniem o naprawnienie szkody.

Odpowiedzialność za wady rybek zawsze stoi po stronie sprzedawcy i to on powinien dopilnować aby informacje o wszelkich cechach towaru, w tym o jego wadach, były przekazane kupującemu w sposób jasny i czytelny. Jako konsumenci powinniśmy znać nasze prawa oraz domagać się zadośćuczynienia w sytuacjach ich łamania, bo inaczej przedsiębiorcy będą czuć się bezkarni. Niestety w większości przypadków, szczególnie w sklepach zoologicznych sprzedawca będzie uciekał od odpowiedzialności i próbował zrzucić winę na kupującego zarzucając mu np. niezapewnienie zwierzęciu optymalnych warunków ale nadal będzie miał obowiązek przyjęcia oraz rozpatrzenia naszej reklamacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *